Når FNs klimapanel nå slipper tredje delrapport er den sjette hovedrapporten komplett.  Delrapporten handler om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler, og retter søkelyset mot løsninger og hvordan vi kan begrense klimaendringene på en bærekraftig måte.

Jørgen Wettestad er statsviter og seniorforsker ved FNI og ekspert på europeisk klimapolitikk, klimakvoter og karbontoll. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om internasjonal miljøpolitikk globalt, regional og nasjonalt, særlig om klimakvoter. I klimarapporten er han forfatter for kapittel 14, som handler om internasjonalt samarbeid og internasjonale avtaler. I den sjette hovedrapporten bidrar 19 norske forskere sammen med 700 forskere fra 90 land. FNs klimapanel gjør ikke egen forskning, men gjennomgår og systematiserer all forskningen som finnes. 
 

I forbindelse med rapportlanseringen arrangerer Miljødirektoratet en norsk lansering, med foredrag fra alle de norske bidragsyterne.

Meld deg på den norske lanseringen her, og følg arrangementet fysisk eller digitalt mandag 4. april kl. 12:30 - 14:00. 

 

Lansering: FNs klimapanels rapport om løsninger

For mediehenvendelser, ta kontakt:
Anna Valberg: telefon: +47 97 18 25 23, e-post: avalberg@fni.no

Jørgen Wettestad: telefon: +47 412 77 416, e-post: jorgen.wettestad@fni.no