FNI-forsker Lars H. Gulbrandsen ble hedret da Forskerforbundet i dag delte ut Hjernekraftprisen 2021. LHG portrett. Foto: Jan D. Sørensen, FNI

Han bidro med «Derfor fikk vi kommuneopprøret mot vindkraft»  og egen tegning. Les teksten hans i Aftenposten viten. 

Juryens begrunnelse: Bidraget, basert på forskning på konsesjonsbehandling av vindkraftverk og lokal og nasjonal motstand i kjølvannet av økningen i utbyggingen, med egenprodusert illustrasjon, utmerket seg på en positiv måte.


Vinnere av Hjernekraftprisen for 2021 er Sunniva Grønnslett (student ved UiT Norges arktiske universitet), Ragnhild Irene Jacobsen (forsker ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU) og Morten Skumsrud Andersen (forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI). Prisvinnerne får 65 000 kroner hver. Vi gratulerer!