Thune er ekspert på stormaktspolitikk, konflikt og fredsprosesser i Midtøsten, i tillegg til at han har forsket mye på norsk utenrikspolitikk. 

– Det er ypperlig at UD får en velskolert forsker som Henrik med i ledelsen, uttaler FNI-direktør Iver B. Neumann. 

Thune har tidligere vært direktør for NOREF og har vært tilknyttet NUPI, blant annet som leder for Midtøsten-programmet. Thune har også jobbet i Utenriksdepartementet, både som seniorrådgiver i Seksjon for fred og forsoning (2006-2009) og som prosjektleder i sekretariatet til tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (2010-2012). 

Fridtjof Nansens Institutt gratulerer og ønsker Henrik Thune til lykke i den nye jobben!