– Engangsplastdirektivet fra EU er tydelig og konkret, og vi ser effekten av dette også her i Norge: Fra 3. juli vil veldig mange engangsprodukter være borte, og du vil se ny merking på flere andre produkter. Deretter vil utvidet produsentansvar og flere andre virkemidler innføres. Når den globale plastavtalen skal utformes, kan det være veldig interessant å bruke elementer av dette EU-direktivet som inspirasjon, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Les hele WWFs sak og last ned rapporten her.