Kåre Willoch var direktør ved Fridtjof Nansens institutt i to år – fra 1999 til 2001. Etter det var han frem til sin død medlem av instituttets Råd, og ble  formelt valgt til livsvarig æresmedlem på rådets årsmøte i 2020.

Da Willoch kom til Polhøgda var han for lengst blitt en institusjon i norsk offentlighet. Hvordan skulle det gå med å plassere en institusjon på toppen av en annen institusjon? Det gikk meget godt. 

Samtidig som Willoch fortsatte sitt utadrettede virke som skribent og debattant satte han seg raskt inn i instituttets indre liv og forskningspolitiske spørsmål. Han viste stor interesse for instituttet forskning på internasjonal ressurs- og miljøpolitikk. 

Kåre Willoch viste seg å være en svært vennlig mann som det var meget lett å samarbeide med. Han var fullstendig fri for pompøsitet og ble raskt til Kåre for instituttets medarbeidere. Hans evne til å analysere et sakskompleks og gjøre prioriteringer var frapperende.

Å se og høre Kåre Willoch på nært hold var meget lærerikt. Som medlem av instituttets Råd fortsatte han med å gi konstruktive innspill til forskningen og driften av Polhøgda helt frem til de siste år.