Den maktkritiske klima- og miljøforskningen er i fare (The power-critical climate and environmental research in Norway is in danger)

Aftenposten, 3 September 2021. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS