EUs forslag om å stanse all olje- og gassvirksomhet i Arktis har truffet en nerve (EU proposal to stop all oil and gas activities in the Arctic has hit a nerve)

Aftenposten, 22 October 2021. In Norwegian. 

Links

FNI AUTHORS