Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder ('Evaluation of the Management System for National Parks and other Large Conservation Areas')

Nordlandsforskning, NF rapport 1/2021. In Norwegian.

Dette er en evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder som ble innført i 2009. Problemstillinger som besvares i evalueringen er: Er formålet med vernet ivaretatt på kort og lang sikt? Har styrene en enhetlig praksis og måloppnåelse innenfor og mellom verneområder? Har reformen oppnådd bedre lokal forankring, medvirkning, og eierskap? I hvilken grad er forvaltningsmodellen samfunnsøkonomisk lønnsom?

Links

FNI AUTHORS

  • Research Professor
    +47 47477405

    Email

    okfauchald@fni.no
    Show Email

logo_footer_fni