Felles utfordringer? ('Common challenges?')

Fiskeribladet Fiskaren, 18.09.2015. In Norwegian.

Documents

FNI AUTHORS