Forskningsrådet må gi større rom for maktkritisk forskning (Research council must make more space for power-critical research)

Aftenposten, 16 September 2021. In Norwegian. 

Links

FNI AUTHORS