Grønt må også være rettferdig ('Green should also be fair')

Forskning.no, 13.12.2019.

Links

FNI AUTHORS