Gruvedrift på havbunnen er kontroversielt også utenfor Norges grenser (Seabed mining is controversial also outside the borders of Norway)

Altinget.no, March 29, 2023. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS