Hvordan produsere nok sunn og trygg mat i samsvar med FNs bærekraftsmål? ('How to Produce Enough Healthy and Safe Food in Accordance with the UN Sustainable Development Goals?')

Harvest, 12.12.2022. In Norwegian.

Hvordan står det til med bærekraften i det norske matsystemet? Hvilke produksjonsmetoder fremmer bærekraft? Hvilken betydning har metoder som benyttes i matproduksjon og matsystemene for miljøet og for helsa vår? Hvilke roller har det genetiske mangfoldet i dette bildet? Og hvordan kan vi forstå hva vi kan gjøre selv? Denne artikkelen er et sammendrag av innleggene på et symposium arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi høsten 2022 om hvordan det kan bli mulig å produsere nok og sunn mat i Norge i samsvar med FNs bærekraftsmål.

Links

FNI AUTHORS

  • Research Director, Biodiversity and Natural Resources
    +47 95118037

    Email

    randersen@fni.no
    Show Email

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni