Kan Paris-avtalen nås? Status og utsikter for klimapolitikken i EU, Kina og USA

Energi og klima, 15 March 2021. In Norwegian. 

Verden må raskt gå fra målsetninger til gjennomføring i klimapolitikken. Utsiktene ser lysere ut enn på lenge med Biden i Det hvite hus, EUs Green Deal og Kinas mål om netto-null utslipp innen 2060, skriver fire forskere fra FNI og NUPI.

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni