Makt og avmakt: Norge og Russland tilbake til normaltilstanden

Novus Forlag, 2022, 170 p.

Denne boken tar for seg sentrale hendelser og utviklingstrekk i det norsk-russiske forholdet i nord i tiåret etter 2010 – Norge og Russland på 2010-tallet, om man vil. For denne relasjonen fikk tiåret en pangstart med delelinjeavtalen i Barentshavet, men ellers er det preget av tilstramning mellom øst og vest, særlig etter Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014. Også eksterne hendelser, som flyktningstrømmen til Europa rundt midten av tiåret, påvirket forholdet.

Links

FNI AUTHORS

  • Research Professor
    +47 99796020

    Email

    ghonneland@fni.no
    Show Email

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni