Miljøprinsipper og strategiske beslutninger – reform av norsk lakseoppdrett ('Environmental principles and strategic decisions - reform of Norwegian salmon breeding')

Tidsskrift for rettsvitenskap, Vol 154, Nos 2-3, 2020, pp. 264-305. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)