Mineralvirksomhet på norsk sokkel: Mulige konsekvenser i lys av Svalbardtraktaten og norsk forvaltning av havområdene rundt Svalbard

FNI-rapport 3/2023. Lysaker, FNI, 2023, 14 s. (In Norwegian)

I 2020 startet Solberg-regjeringen en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Om lag en tredjedel av området som ble foreslått åpnet i 2022, overlapper med kontinentalsokkelen og fiskevernsonen rundt Svalbard. I dag er det bred enighet om at Norge har suverenitet og bestemmer om det skal åpnes for kommersiell virksomhet på havbunnen i dette området. Likevel er det uenighet om hvorvidt Svalbardtraktaten eller moderne havrett utgjør grunnlaget for norsk myndighetsutøvelse.

Denne rapporten drøfter konsekvensene av en mulig åpning, både for tolkningsspørsmålene knyttet til Svalbardtraktaten og for konfliktpotensialet mellom Norge, andre stater og aktører. Rapporten diskuterer tre mulige utfall:

1) Norsk tolkning av Svalbardtraktaten og rettighetene til ressursene på kontinentalsokkelen rundt Svalbard kan utfordres.

2) Russiske fiskerier i fiskevernsonen kan yte motstand i frykt for negativ miljøpåvirkning.

3) Norge kan møte kritikk fra andre stater, spesielt fra EU, på grunn av antatte store miljøkonsekvenser av mineralvirksomheten på havbunnen.

Documents

FNI AUTHORS

  • PhD Research Fellow
    +47 47620029

    Email

    ishvinden@fni.no
    Show Email

logo_footer_fni