– Putin valser over FN-pakten med sine tanks. Er folkeretten bare luft? (Putin and international law)

Forskning.no, March 12, 2022. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)