Russlands invasjon av Ukraina satte fart på EUs grønne giv (Russian Invasion of Ukraine Boosts EU's Green Drive)

Energi og Klima, July 6, 2023. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)