Uklart hva lovendringer betyr for kommuner og natur (It is unclear what the legislative changes mean for municipalities and nature)

Kommunal rapport, June 2, 2023. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS