Utenrikspolitisk entreprenørskap. EU og utviklingen av en Arktis-politikk ('Foreign Policy Entrepreneurship. EU and the Development of an Arctic Policy')

Internasjonal Politikk, Vol 69, No 1, 2011, pp. 7–30. In Norwegian.

FNI AUTHORS