Om oss

Fridtjof Nansens institutt (FNI) på Lysaker utenfor Oslo er et frittstående forskningsinstitutt med virksomhet rettet mot energi-, miljø-, og ressurspolitikk. Med omkring 35 ansatte og et faglig tyngdepunkt innenfor statsvitenskap og juss, jobber vi med anvendte forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer, men har også en tung akademisk komponent i vår virksomhet. FNIs finansieringskilder omfatter Norges forskningsråd, norske offentlige myndigheter, næringssammenslutninger, private firmaer, EU-kommisjonen og utenlandske forskningsstiftelser. Vi har et inkluderende sosialt miljø og fleksibel arbeidstid. Virksomheten er organisert som en stiftelse som også eier og har ansvar for eiendommen Polhøgda. 


Jobbeskrivelse

Vi har ledig en fast stilling som seniorforsker tilknyttet forskergruppen for klima- og energipolitikk. Gruppen består av 12 forskere som arbeider med forskjellige temaer innenfor klima-, energi-, miljø-, og teknologipolitikk, reguleringer og forvaltning, med særlig fokus på Norge, Norden og EU. FNI har flere nye og spennende prosjekter innenfor disse temaene. Prosjektene omhandler blant annet energisystem- og markedsregulering, energimarkedsutvikling, energifattigdom og rettferdig energiomstilling, solkraft, vindkraft, hydrogen samt ulike klima-, og miljøpolitiske problemstillinger. Forskning innen disse områdene vil stå sentralt i den nye stillingen.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Forskning, publisering, og formidling
 • Planlegging, igangsettelse og gjennomføring av forskningsoppgaver innenfor vår prosjektportefølje
 • Tett kontakt med praksisfeltet
 • Delta på søknadsprosesser om nye forskningsmidler

Søkere bør ha doktorgrad eller nylig ha levert denne innenfor en samfunnsvitenskapelig relevant disiplin. Det forventes evne til initiering, planlegging og gjennomføring av forskerprosjekter, samt anskaffelse av nye prosjekter. Fleksibilitet i forhold til forskningsoppgaver og evne og vilje til å jobbe på ulike prosjekter forventes.

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner:
Nødvendige

 • Doktorgrad innenfor samfunnsvitenskapelig disiplin eller tverrfaglig område med kompetanse innenfor energi- og/eller klimapolitikk 
 • Dokumenterte akademiske resultater 
 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper på engelsk
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i et skandinavisk språk

Personlige kvalifikasjoner

Nødvendige: 

 • Evne til å samarbeide innenfor og på tvers av faglige perspektiver
 • Evne til å lede og gjennomføre forskningsprosjekter
 • Selvstendig og selvgående. 
 • Nysgjerrig og kreativ
 • Sosialt omgjengelig og tilpasningsdyktig

Ønskede: 

 • Kompetanse innenfor både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 
 • Erfaring med forskning på energi og sosiotekniske systemer
 • Erfaring med prosjektanskaffelse
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid

FNI kan tilby:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Fast stilling som Seniorforsker eller Forsker I (professorekvivalent)
 • Et internasjonalt ledende fagmiljø innenfor samfunnsvitenskapelig energi og miljøforskning
 • Attraktive velferdsgoder og pensjonssystem 
 • Å være en del av FNI dynamiske forskningsmiljø
 • Tilgang til treningsfasiliteter i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Inkluderende og sosialt arbeidsmiljø

Hvordan søke:
Søknad via JobbNorge.

Søknaden skal inkludere:

 • Søknadsbrev/cover letter som uttrykker motivasjonen for å søke og forskningsinteresser
 • CV som inkluderer oppsummering av utdanning, stillinger og akademiske arbeider
 • Kopier av originale attester og diplomer av relevans, inkludert karakterutskrifter og eventuelle anbefalingsbrev 
 • Publikasjoner og/eller annet akademisk arbeide som søker ønsker skal vurderes (maksimum tre lagt ved søknaden)
 • Navn og kontaktdetaljer for 2-3 referanser (navn, forhold til søker, epost og telefonnummer)

Søkere med utenlandske grader anbefales å legge ved en forklaring av universitetets karaktersystem. Alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Fridtjof Nansen Institutt ønsker mangfold blant sine ansatte. Kvinnelige kandidater eller søkere med funksjonsnedsettelse eller innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner:
For spørsmål og mer informasjon om stillingene, kontakt: 

Lars H. Gulbrandsen
Telefon: +47 97540217
Epost: lhg@fni.no 

Tor Håkon Jackson Inderberg 
Telefon: +47 92016644, 
Epost: thinderberg@fni.no

Søknadsfrist: 30. oktober 2023