Hvordan påvirkes lokalsamfunn over hele Arktis av disse internasjonale trendene? Hvilken rolle spiller lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i denne utviklingen? Hvordan kan lokale og regionale interesser inkluderes og respekteres?

Dette seminaret skal diskutere noen av disse problemstillingene med søkelys spesielt på Nord-Norge og utviklingen i nord over de seneste årene.

Program
19:00 Velkommen og det store bildet

  • Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder Troms & Finnmark fylkeskommune
  • Andreas Østhagen, Fridtjof Nansens Institutt & Nordområdesenteret ved Nord universitet
  • Gunhild Hoogensen Gjørv, UiT: Norges arktiske universitet 

19:30 Det lokale perspektivet

  • Gunnar Wilhelmsen, ordfører, Tromsø kommune
  • Aina Borch, ordfører, Porsanger kommune
  • Carina Sammeli, Ordfører, Luleå kommune 
  • Karen Anette Anti, reineier og vara Sametinget 


19:50 Spørsmål, diskusjon og kommentarer

  • Moderator: Gøril Johansen, CEO, Pro Tromsø

20:30 Slutt
 

Arrangementet er åpent for allem og foregår på norsk. Ingen påmelding. Streames ikke.

Arrangører: Fridtjof Nansens Institutt, Tromsø Kommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Fulbright Arctic Initiative, Internasjonalt seminar.