EU lager en ny og omfattende klimapolitikk i høyt tempo. På vårt frokostmøte samles eksperter som følger nøye med på prosessene.

Forskere fra CICERO, Fridtjof Nansens Institutt, Frischsenteret, NIBIO og Statistisk sentralbyrå bidrar med oppdateringer på innsatsfordelingen, landbruk, karbontoll og nye mål for kvotemarkedet. Kommentarer og innlegg fra Skogeierforbundet, Zero og Klimastiftelsen.  

Vi bringer inn naturperspektivet og diskuterer forslag til tiltak i Norge. 

 • Frokost serveres fra 08:00. Programmet starter 08:30. 

Program: 
 

 • Velkommen
 • Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero

Fit for 55
 

 • EUs nye klimapolitikk
  Jørgen Wettestad, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt
   
 • ESR – Innsatsfordelingsforordningen
  Erlend Hermansen, seniorforsker ved Cicero
   
 • LULUCF – skogvern ute og hjemme
  Gunnhild Søgaard, forskningssjef ved NIBIO
   
 • CBAM – den nye karbontollen
  Rolf Golombek, seniorforsker ved Frischsenteret

Panelsamtale: Jørgen Wettestad, Erlend Hermansen, Gunnhild Søgaard og Skogeierforbundet. 

Konsekvenser for Norge 
 

 • Konsekvenser for kostnader og sektorer i Norge av nye ETS- og ESR-mål
  Taran Fæhn, forskningsleder ved SSB
   
 • Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene? 
  Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt
   
 • Tiltak – hva må Norge gjøre? Stig Schjølset, fagsjef i Zero

Panelsamtale: Taran Fæhn, Lars H. Gulbrandsen, Stig Schjølset og Anders Bjartnes fra Klimastiftelsen.

---

Arrangementet strømmes på Ciceros hjemmeside

Gå til påmelding.

Arrangører: Forskningsprosjektet Platon, Fridtjof Nansens Institutt, CICERO, SSB, NIBIO, og Frischsenteret. 

Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero Jørgen Wettestad, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt Erlend Hermansen, seniorforsker ved Cicero Gunnhild Søgaard, forskningssjef ved NIBIO Rolf Golombek, seniorforsker ved Frischsenteret Taran Fæhn, Forskningsleder ved SSB Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt