Velkommen til Nansens nordområdeseminar 2022. 

Følg seminaret digitalt på vår YouTube-kanal.

Program

 

11:30 – 12:30    Smørbrød og kaffe

12:30 – 13:10: Norges rolle i nord


•    Nord i verden. Iver B. Neumann, direktør, Fridtjof Nansens Institutt

•    Nordområdene i ny sikkerhetspolitisk situasjon. Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, Arbeiderpartiet 

•    Et sikkerhetspolitisk skifte. Ine Eriksen Søreide, leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Stortinget, Høyre

Ordstyrer: Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

 


13:15 – 14:10 Stormaktsspill og sikkerhetspolitikk

 

•    Ser vi et endret Russland i Arktis? Kristian Åtland, sjefsforsker, Forsvarets Forskningsinstitutt 

•    USAs interesse i våre nordområder. Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

•    NATOs nye arktiske rolle med Finland og Sverige. Karsten Friis, seniorforsker, Norsk utenrikspolitisk institutt  

•    Kina: trussel eller hype? Iselin Stensdal, forsker, Fridtjof Nansens Institutt

Ordstyrer: Anna Valberg, kommunikasjonsansvarlig, Fridtjof Nansens Institutt
 

 

14:35 – 15:30: Internasjonalt samarbeid etter Ukraina

 

•    Veivalg i arktisk samarbeid. Svein Vigeland Rottem, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

•    Forskningssamarbeid i krise. Nalân Koç, forskningsdirektør, Norsk Polarinstitutt

•    Ressursforvaltning til havs. Geir Hønneland, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

•    Klimaforskning i Arktis med Russland. Serafima Andreeva, juniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

Ordstyrer: Elana Wilson Rowe, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 

 

15:50 – 16:45: Veien videre i nord

 

•   Naboskapet sett fra Russland. Kari Aga Myklebost, professor, UiT: Norges arktiske universitet 

•    To tiår med nordområdesatsning. Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, Nord Universitet 

•    Svalbard og Russland, Anne-Kristin Jørgensen, Fridtjof Nansens Institutt

•    Verdien i grensesamarbeid. Guro Brandshaug, daglig leder, Kirkeneskonferansen 

Ordstyrer: Arne O. Holm, redaktør, High North News 


17:00    Mottakelse i Nansens peisestue 

Lenke til digital deltagelse sendes ut i forkant av arrangementet. 

Arrangementet foregår på norsk. 

Velkommen!

Her kan du følge seminaret digitalt.