Nansens Nordområdeseminar er en årlig seminarserie på norsk som skal diskutere de utenrikspolitiske delene av Norges nordområdepolitikk. Formålet er å få frem nyanser i norsk utenrikspolitikk i nord og samtidig skape en arena for diskusjon av denne, med hensyn på forskning og analyse.

Nansens Nordområdeseminar 2023 sammenfaller med utgivelsen av boken «Norway’s Arctic Policy: Geopolitics, Security and Identity in the High North». Eksemplarer av denne vil være tilgjengelig på Polhøgda. 

Seminaret vil starte med en samtale mellom utenriksminister Anniken Huitfeldt og leder for utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide. Deretter vil bokens ulike forfattere diskutere sine bidrag og veien videre i norsk nordområdepolitikk. 

Program: 

11:30 – 12:30    Smørbrød og kaffe i Peisestuen

12:30 – 13:15    Norges rolle i nordområdene
•    Iver B. Neumann, direktør, Fridtjof Nansens Institutt 
•    Anniken Huitfeldt, utenriksminister, Arbeiderpartiet
•    Ine Eriksen Søreide, leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Stortinget, Høyre

Ordstyrer:
Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

13:15 – 14:10    Russland, Nato og Kina
•    Karen Anna Eggen, PhD-kandidat, Institutt for forsvarsstudier
•    Paal Sigurd Hilde, Professor, Institutt for forsvarsstudier 
•    Iselin Stensdal, forsker, Fridtjof Nansens Institutt
•    Gørild Heggelund, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

Ordstyrer:
Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

15 min pause    
14:25 – 15:20:     Ressurser, konfliktfare og Svalbard
•    Øystein Jensen, Professor, Fridtjof Nansens Institutt
•    Arild Moe, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
•    Ingeborg Bjur, PhD-kandidat, Institutt for forsvarsstudier 
•    Geir Hønneland, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt 
•    Torbjørn Pedersen, Professor, Nord universitet  

Ordstyrer:
Anna Valberg, Kommunikasjonssjef, Fridtjof Nansens Institutt

15 min pause    

15:35 – 16:30:     Nærområde-, nordområde- eller Nord-Norgepolitikk?
•    Ingrid Agnete Medby, Lecturer, Newcastle University 
•    Beate Steinveg, Førsteamanuensis, Nord universitet 
•    Odd Gunnar Skagestad, tidligere forsker og Utenriksdepartementet
•    Anders Edstrøm, PhD-kandidat, Nord universitet

Ordstyrer:
Svein Vigeland Rottem, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

16:30:     Mottakelse i Nansens peisestue 

Påmelding til Nansens nordområdeseminar 2023

Deltagelse  
For deg som deltar fysisk: Ønsker du lunsjservering?  
Ønsker du å være med på mottakelse foran peisen etter seminaret? (16:45 --> )