Meld deg på for fysisk deltakelse på Russlandskonferansen 2022 her!

Hvilken innvirkning har krigen i Ukraina på den russiske økonomien og energisektoren? Hvordan påvirker sanksjonene landets økonomi? Russland er verdens største eksportør av fossil energi. Hvordan endrer landets tilnærming til global dekarbonisering og klimaendring seg?

Dette er noe av det som skal diskuteres på Russlandskonferansen 2022. Konferansen er det viktigste arrangementet for bred diskusjon av russlandsspørsmål i Norge og samler fremtredende norske og internasjonale deltagere med interesse for Russland. I år organiseres konferansen i samarbeid mellom NUPI og FNI, og er også en del av prosjektet KODAK.

Arrangementet finner sted 15. november 2022 på Litteraturhuset i Oslo, og varer fra 09.00 til 12.40. Konferansen foregår på engelsk.

Konferansen vil også strømmes til Nupis YouTube-kanal. Du skal ikke melde deg på hvis du kun skal følge konferansen digitalt.

PROGRAM:

08.30

Dørene åpner, kaffe og te

09.00 

Åpning ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup

09.15

Hovedtale ved Iikka Korhonen, Bank of Finland Institute for Economies in Transition

10.00

PAUSE

10.15 

Panel 1: Russisk økonomi og sanksjoner mot Russland

 

I panelet:

          Richard Connolly, University of Birmingham

           Cecilie Sendstad, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

          Arne Melchior, NUPI

Ordstyrer:

         Roman Vakulchuk, NUPI

11.15

PAUSE

11.30

Panel 2: Den russiske energisektoren og global avkarbonsiering i en tid med store omveltninger

 

I panelet:

          Jack Sharples, Oxford Institute for Energy Studies

          Ingerid Opdahl, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

          Anna Korppoo, Fridtjof Nansens Institutt

          Tatiana Mitrova, Columbia University

Ordstyrer:

          Arild Moe, Fridtjof Nansens Institutt

12.30

Avslutning ved leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI, Kristin Fjæstad.

12.40

LUNSJ