Kina er blitt en drivkraft i de internasjonale Minamata-forhandlingene, og også på hjemmebane står kvikksølv i økende grad på agendaen. Hva har skjedd? Hvordan jobber Kina med gjennomføringen av Minamata-konvensjonen, og kan landet innfri det de lover?

I samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) inviterer Fridtjof Nansens Institutt til seminar om Kinas kvikksølvpolitikk nasjonalt og internasjonalt - og om det norsk-kinesiske samarbeidet på feltet.

Vi serverer lunsj fra kl 12.00, og byr på tapas etter endt program for de som ønsker det.

Påmelding gjøres via mail til khflam@fni.no eller ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden.

Program

12:30 Introduksjon, Gørild Heggelund, FNI

12:40 Minamata-konvensjonen - historie, innhold og ratifikasjon, Eirik Hovland Steindal, NIVA

12:50 Kina og Minamata – fra vitenskap til politikk? Kristin Rosendal, FNI

13:15 Bruk av fleksibilitetsmekanisme under Minamata-konvensjonen, Eirik Hovland Steindal, NIVA

13:40 Pause

13:50 Norge-Kina: Det bilaterale samarbeidet på kvikksølv, 2006-2019, Yan Lin, NIVA

14:10 Implementering av Minamata-konvensjonen: Vil Kina levere? Gørild Heggelund, FNI

14:30 Norge og Kina – erfaringer fra Minamata-konvensjonen, Atle Fretheim, KLD

14:55 Diskusjon - hvilke lærdommer kan vi dra av resultatene? 

Seminaret er basert på forskningsprosjektet Managing mercury through multilevel governance: Norway and China (MERCHINOR), som ledes av FNI i samarbeid med NIVA, Tsinghua Universitet og Peking Universitet. Prosjektet er finansiert av programmet MILJØFORSK i Norges forskningsråd.

Vel møtt til Polhøgda!

 

 

Påmelding: