Velkommen til digitalt lanseringsseminar for rapporten «Norge i EUs energimarked: norske aktørers mulighet til å påvirke, delta og klage ved gjennomføring av metoder og vilkår». Rapporten er skrevet av Sophia Dyrby i samarbeid med Torbjørg Jevnaker, og inngår i et forskningsprosjekt ledet av Fridtjof Nansens Institutt.

Metoder og vilkår er et stort antall detaljerte regler som skal sikre at handel med strøm skal foregå mest mulig knirkefritt innenfor EUs indre marked. De fyller ut viktige detaljer under fire retningslinjer for strømhandel og drift av strømnettet. Metoder og vilkår dreier seg blant annet om felles regler for hvordan kapasitet på utenlandskabler skal beregnes, som setter rammene for handel med strøm mellom land. Et annet eksempel er standardisering av sikkerhetsanalyse som ligger til grunn for den løpende driften av strømnettet.

Disse reglene befinner seg under den generelle EU-lovgivningen, og vedtas ikke av politikere. Derimot har en rekke offentlige og private aktører på tvers av europeiske land fått i oppgave å lage disse reglene. I noen tilfeller kan EUs energibyrå (ACER) ta beslutninger.

Sett utenfra kan prosessen for å lage disse reglene kanskje virke som en apolitisk og rent teknisk affære, men her har det også foregått tøffe forhandlinger, viktige avklaringer og politiske så vel som juridiske dragkamper.

Metoder og vilkår bringer med seg særegne utfordringer for Norge som EØS-land. Rapporten undersøker hvordan norske aktører kan delta når slike regler skal utarbeides og vedtas. Hvilke EØS-tilpasninger gjelder, og hvordan skal reglene gjennomføres i Norge? Hvilke muligheter har norske aktører til å klage når vedtak fattes innenfor EU?

Rapporten er skrevet som en del av forskningsprosjektet «Implementing Network Codes» (INC). INC undersøker veivalgene som tas når EUs energimarkedspolitikk skal iverksettes, herunder vedtak om vilkår og metoder. INC er finansiert av Norges forskningsråd med delfinansiering fra offentlige og private aktører i kraftbransjen. Rapporten er basert på Sophia Dyrbys masteroppgave i jus, også tilknyttet INC-prosjektet.

Program

 • Innledning
  • Torbjørg Jevnaker, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt og leder av INC-prosjektet
 • Presentasjon av rapporten
  • Sophia Dyrby, advokatfullmektig i BAHR og tidligere vitenskapelig assistent ved Fridtjof Nansens Institutt
 • Forberedt kommentar
  • Camilla Berg, juridisk direktør og direktør for europeisk markedskobling, Nord Pool
    
  • Alette Hillestad, seniorrådgiver for regulatoriske spørsmål, Statkraft

Spørsmål og svar

Du kan sende inn spørsmål i forkant via sli.do #EUenergi her.

 

Opptak av arrangementet vil bli tilgjengeliggjort i etterkant av lanseringen. 
 

Arrangør
Implementing Network Codes (INC) ved Fridtjof Nansens Institutt.
Prosjektleder: Torbjørg Jevnaker. 

For praktiske spørsmål i forbindelse med arrangementet, kontakt informasjonsleder ved FNI Anna Valberg

 Opptak av webinaret finner du her.

Please sign up: