Fridtjof Nansens Institutt inviterer til et uformelt miniseminar om Svalbard og internasjonal politikk, 2. november på Sentralen. Arrangementet er åpent for alle, men husk å register deg her. Vi serverer fingermat og inviterer til å møte gamle og nye Svalbard- og nordområdeentusiaster. 
 
Svalbard er på den utenrikspolitiske agendaen. Den nye regjeringen trekker frem betydningen av øygruppen i Norges nordområdesatsing. Verden ser mot Svalbard som aldri før: Russland, Kina, EU og USA er i opptatte av hva som skjer på, og rundt, Svalbard. Samtidig ser vi økende grad av uenighet knyttet til Svalbard. 
 
Vi ser på noen av disse problemstillingene i form av korte innlegg om Svalbard og internasjonal politikk:
•    Svalbard i et stormaktsspill, ved Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt 

•    Snøkrabben og Norges kjerneinteresser på Svalbard, ved Tiril Vold Hansen, phd-stipendiat ved Nord Universitet 

•    Utfordrer Russland Norge i fiskevernsonen?, ved Cecilie Stensrud, juniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

•    Livet etter kull, ved Svein Vigeland Rottem, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt

•    Svalbard i et EUropeisk perspektiv, ved Andreas Raspotnik, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt
•    Kommentarer og betraktninger fra Mr. Svalbard, ved Arne O. Holm, ansvarlig redaktør High North News 
 
For noen faglige innspill, se blant annet:
«Økt spenning rundt Svalbard» ved Andreas Østhagen og Svein Rottem 
«Går det mot lovløse tilstander på Svalbard?» ved Arild Moe
«Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner» ved Anne-Kristin Jørgensen og Andreas Østhagen
 
Vel møtt!