Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. 8.4.18. In Norwegian.