#PolyPod, podcast fra Polyteknisk forening. 2 December 2020. In Norwegian.