Av alle verdens forskere, har vi ved FNI to som er blant de aller mest siterte på tvers av land og fagfelter. Det er direktør Iver B. Neumann og assisterende direktør Lars H. Gulbrandsen. 

Begge to er også på lista over de høyest rankede forskerne innen International Relations. Neumann er ranket som nummer 29 i verden, og Gulbrandsen som nummer 102.  

– Denne anerkjennelsen gjør oss stolte av å jobbe ved FNI, sier forskningsleder Regine Andersen gledesstrålende. 

Iver B. Neumann er en av våre fremste Russlandskjennere, og er ekspert på diplomati. Lars H. Gulbrandsen er forskningsleder for klima og energi ved FNI, og jobber for tiden med europeisk klimapolitikk, men hans arbeider om transnasjonal miljøstyring og ikke-statlige aktører i internasjonal politikk er mest sitert.

– Det er neppe noen overraskelse for noen at Iver er på denne eksklusive lista, men jeg ble selv forbauset over å få høre at mitt navn er der, sier Lars H. Gulbrandsen beskjedent. 

Toppforskning ikke kun fra universiteter

– Forskning i verdenstoppen kommer fra instituttsektoren, ikke bare fra universitetene. Mange tenker nok at institutter som FNI driver mest med anvendt oppdragsforskning, mens den tunge faglige og mye siterte akademiske forskningen bare kommer fra universitetene. Men denne lista og FNIs høye score på publiseringspoeng viser tydelig at sånn er det jo ikke, sier Gulbrandsen fornøyd.

Iver B. Neumann supplerer:

– Tross alt lever et institutt som vårt av rapportene sine, men vi får penger til å skrive disse rapportene basert på forskningspubliseringene våre. Å gjøre forskningen om til rapporter er den beste måten å sikre en videre god utvikling for instituttet. 

–  Forskning må være moro

Det er påfallende at både direktør og assisterende direktør greier å bruke nok tid på forskning til å hevde seg i verdenstoppen. 

–  Hvordan sjonglerer man å være toppforsker og direktør samtidig?
–  Trikset er å ta godt vare på ditt forsknings-libido, og sørge for at det er fortsetter å være moro å forske, smiler Neumann. –  Å samarbeide med andre hjelper, og så må man gripe alle muligheter til å holde forskningsformen oppe. Det er mye som kommer i veien for forskning, ikke minst administrasjon, men hvis du holder forskningslysten oppe, fortsetter det å renne ut publikasjoner. 

–  For meg, som har tilbrakt mesteparten av min karriere i miljøer hvor man skal levere en jevn strøm av rapporter, har det også vært et spørsmål om å gjøre så mye ut av mine forskningsdata som mulig.

Det er Stanford University som i sin World Ranking Of Scientist (2%) har gått gjennom en database med publikasjonene til åtte millioner forskere verden over, og plukket ut de to prosentene som har publisert mest og blitt sitert flest ganger. 

Se artiklene nedenfor for mer informasjon:

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384

Våre hjerteligste gratulasjoner til våre dyktige kolleger for deres glitrende prestasjoner!