Når gruvedriften på Svalbard nå er på vei til å fases ut, må nye næringer utvikles. Det satses på  turisme og forskning, og befolkningstallet er nå  høyere enn noen gang før – oppunder 3000 mennesker bor på Svalbard. Spørsmålet er om det er liv laga for enda flere næringer. Er det mulig å lage fiske- og krabbemottak på Svalbard? Hva ligger til rette for det eller hindrer det? 13. oktober arrangerte FNI et åpent dialogmøte i Longyearbyen for å utforske denne tematikken. 

Møtet var del av forskningsprosjektet Svalfish, som er finansiert av Norges Forskningsråd. Blant innlederne var forskere fra FNI og Nofima-forskere, med også jurister fra Norges Råfisklag og Sysselmesteren. Fra lokalmiljøet var også leder av Svalbard næringsforening og Visit Svalbard med. Arkitekt Ingvild Sæbu Vatn biro også. Hun har i flere år arbeidet med å legge til rette for et fiskemottak i den russiske byen Barentsburg på Svalbard, planer som i forrige uke ble lagt på is. 

Initiativtaker til møtet, seniorforsker Svein Vigeland Rottem fra FNI, er opptatt av å få klarhet i tre spørsmål: - Er det krabbe? Kan den landes? Er det et marked? Han ønsker å kartlegge relevante aktører, skape nettverk og utvikle innspill til norske myndigheter. 
Juridiske floker er de mest åpenbare hindrene for fiske- og krabbemottak på Svalbard, men også muligheten for at arbeidskraften på et slikt sted ikke vil være norsk kan bidra til at norske myndigheter er forsiktige med å gi støtte til et slikt initiativ. 

FNI researcher Frode Nilssen speaks at dialogue meeting. Photo: Anna Valberg/FNI

- De store fabrikktrålerne som ligger og fisker utenfor Svalbard trenger ikke å lande fisk lokalt. De går direkte til prosesslandene for videre bearbeiding, sa Frode Nilssen, professor ved Handelshøgskolen i Bodø og seniorforsker ved FNI. 

Juridisk rådgiver hos Råfisklaget Gerd Kristoffersen greide ut om de forskjellige lovene som kommer i spill ved den mulige anlegningen av et fiskemottak. 

Hun fremhevet at det er monopolforbud på Svalbard, men at landingsforskriften som trådte i kraft på Svalbard kan bidra til å gjøre arbeidet med et mottak enklere enn det har vært før. Gerd Kristoffensen fra Råfisklaget drøftet de juridiske spørsmålene rundt fiskemottak på Svalbard.

Nofima-forsker Sten Siikavoupio redegjorde for snøkrabbens inntog i farvannene rundt Svalbard, og pekte på at man kan forberede seg på store fangstkvanta når den lille krabben nå vandrer nordover. 

Linda Karlstad er jurist hos Sysselmesteren på Svalbard og var opptatt av å understreke at nesten uansett hva slags næringsvirksomhet folk kan ønske å sette i gang med, så kan Svalbardmiljøloven nesten alltid brukes som et trumfkort om Sysselmesteren ønsker å stoppe et initiativ. - Her skal miljøhensyn alltid veie tyngst, sa hun. 

Terje Aunevik fra Svalbard Næringsforening ønsker seg bærekraftig næring med høy kvalitetTrine Krystad fra Visit Svalbard og Terje Aunevik fra Svalbard Næringsforening var begge opptatt av å se muligheter innenfor kulinarisk turisme, bærekraftig fiskeri og reisemål. Aunevik var opptatt av å vise fram hvor skadelig for naturen mye av trålfisket som foregår utenfor kysten av Svalbard er, og ønsket å bidra til å endre bransjen gjennom fokus på bærekraft,  høy kvalitet og lange verdikjeder. 

Les mer om fiske- og krabbemottak på Svalbard i saken fra High North News.