FNI deltar i et forskningsprosjekt som skal evaluere ulike sider ved reformen av norsk verneområdeforvaltning frem mot januar 2021. I den forbindelse søker vi etter en student som er interessert i å skrive masteroppgave om temaet. Det skattefrie stipendet er på kr. 4500 per måned, og det gis for inntil fem måneder, med oppstart fra 15. august 2020.

Masteroppgaven forutsettes å ta opp én eller flere av de følgende problemstillingene:

  • I hvilken grad har praksis innenfor det enkelte verneområdestyret variert over tid
  • I hvilken grad har praksis variert mellom ulike verneområdestyrer over tid
  • Graden av variasjon mellom ulike verneområdestyrer i oppnåelse av verneformålene
  • Hvilke faktorer påvirker graden av måloppnåelse, med vekt på betydningen av styrets sammensetning, verneområdeforvalternes rolle, rollene til rådgivende utvalg, og oppfølgning fra fylkesmenn og Miljødirektoratet.

 

Søknad og eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Kristian Fauchald på e-post o.k.fauchald@jus.uio.no. Søknadsfrist: 1. juli 2020.