Vi har ledig en fast stilling som seniorforsker ledig tilknyttet forskergruppen for klima- og energipolitikk. Forskergruppen består av 14 forskere som arbeider med forskjellige temaer innenfor klimapolitikk, energipolititikk, reguleringer og miljøforvaltning, med særlig fokus på Norge, Norden og EU. FNI er en sentral partner i Include – forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling, hvor vi leder arbeidet om omstilling av energisystemet. Forskning innenfor dette området vil være en viktig del av den nye stillingen.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

•    Forskning, publisering, og formidling
•    Planlegging, igangsettelse og gjennomføring av forskningsprosjekter
•    Søke eksterne forskningsmidler
•    Tett kontakt med praksisfeltet

Søker bør ha doktorgrad eller nylig ha levert denne innenfor en samfunnsvitenskapelig relevant disiplin. Det forventes evne til initiering, planlegging og gjennomføring av forskerprosjekter, samt akkvisisjon av nye prosjekter. Fleksibilitet i forhold til forskningsoppgaver og evne og vilje til å jobbe på ulike prosjekter forventes.


Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjoner:

Nødvendige:

•    Doktorgrad innenfor samfunnsvitenskapelig disiplin eller tverrfaglig område med kompetanse innenfor energi- og/eller klimapolitikk 
•    Dokumenterte akademiske resultater 
•    Svært gode kommunikasjonsegenskaper på engelsk
•    Svært gode kommunikasjonsegenskaper i et skandinavisk språk

Personlige kvalifikasjoner

Nødvendige: 

•    Evne til å samarbeide innenfor og på tvers av faglige perspektiver
•    Evne til å lede og gjennomføre forskningsprosjekter
•    Selvstendig og selvgående. 
•    Nysgjerrig og kreativ
•    Sosialt omgjengelig og tilpasningsdyktig

Ønskede: 

•    Kompetanse innenfor både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 
•    Erfaring med forskning på energi og sosiotekniske systemer
•    Erfaring med prosjektakkvisisjon
•    Erfaring med tverrfaglig samarbeid

FNI kan tilby:

•    Konkurransedyktig lønn
•    Fast stilling som seniorforsker eller forsker I (professorekvivalent)
•    Et internasjonalt ledende fagmiljø innenfor samfunnsvitenskapelig energi- og miljøforskning
•    Attraktive velferdsgoder og pensjonssystem 
•    Å være en del av FNI og Includes dynamiske forskningsgruppe
•    Tilgang til treningsfasiliteter i arbeidstiden
•    Fleksibel arbeidstid
•    Inkluderende og sosialt arbeidsmiljø

Om oss

Fridtjof Nansens institutt (FNI) på Lysaker utenfor Oslo er et frittstående forskningsinstitutt med virksomhet rettet mot energi-, miljø-, og ressurspolitikk. Virksomheten er organisert som en stiftelse som eier og har ansvar for eiendommen Polhøgda. Med omkring 35 ansatte og et faglig tyngdepunkt innenfor statsvitenskap og juss, jobber vi med anvendte forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer, men har også en tung akademisk komponent i vår virksomhet. FNIs finansieringskilder omfatter Norges forskningsråd, norske offentlige myndigheter, næringssammenslutninger, private firmaer, EU-kommisjonen og utenlandske forskningsstiftelser. 

Hvordan søke:

Søknaden skal inkludere:
•    Søknadsbrev/cover letter som uttrykker motivasjonen for å søke og forskningsinteresser
•    CV som inkluderer oppsummering av utdanning, stillinger og akademiske arbeider/publikasjoner
•    Kopier av originale attester og diplomer av relevans, inkludert karakterutskrifter og eventuelle anbefalingsbrev 
•    Publikasjoner og/eller annet akademisk arbeide som søker ønsker skal vurderes (maksimum tre lagt ved søknaden)
•    Navn og kontaktdetaljer for 2-3 referanser (navn, forhold til søker, epost og telefonnummer)
•    Søknad med vedlegg sendes med epost email til administrasjonssjef Claes Lykke Ragner, claes.ragner@fni.no innen søknadsfrist.

Søkere med utenlandske grader anbefales å legge ved en forklaring av universitetets karaktersystem. Alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søkere kan bli innkalt til ett eller flere intervjuer, og en oppgave. Intervjuer og referansesjekker vil gjøres i etterkant av at rangering på en kortliste har blitt gjennomført. Kandidater på kortlisten vil også bli bedt om å sende inntil tre akademiske arbeider. Alle søkere kan forvente å få tilbakemelding på sin status i forhold til kortlisten i løpet av tre uker etter søknadsfrist.

Fridtjof Nansen Institutt ønsker variasjon blant sine ansatte. Kvinnelige kandidater eller søkere med funksjonsnedsettelse eller innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner:

For spørsmål om Include, eller informasjon om andre ting knyttet til stillingen, kontakt: 

Tor Håkon Jackson Inderberg, 
Telefon: +47 920 16 644, 
Epost: thinderberg@fni.no

Søknadsfrist: 24. mai 2021