Hydrogen spiller en viktig rolle i Norges klimastrategi, så vel som i EUs Green Deal. Når ord skal gjøres til handling, må Norge i gang med å satse på forskning, teknologi og innovasjon for hydrogen, og NFR finansierer nå derfor et nytt senter.

– Vi ønsker å lage et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og søker om 540 millioner, sier prosjektleder for HyValue, Fionn Iversen ved Norce i Bergen. 

HyValue er planlagt som et stort konsortium med bidrag fra mange tunge aktører innen akademia i Norge og internasjonalt, næringsliv og forvaltning. Konsortiet vil jobbe mye med å utvikle marin teknologi knyttet til hydrogen, for eksempel hvordan man frakter hydrogen, og hvordan man bruker hydrogen i ferger på en trygg måte. 

Samfunnsforskning vil også ha sin plass i konsortiet. FNIs rolle vil være å lede arbeidet knyttet til europeisk klimapolitikk. 

– Vi ønsker å se på hvordan EUs politikk kan påvirke teknologi- og innovasjonsutvikling for hydrogen som energikilde, og hvordan man skaper et marked for hydrogen, sier seniorforsker ved FNI Per Ove Eikeland. Han er tiltenkt å lede arbeidspakken FNI er en del av, og er ekspert på det europeiske energimarkedet. 

– Hvis HyValue blir en realitet, vil det gi en fantastisk mulighet til å bygge nettverk med solide forskningsmiljøer på Vestlandet, som Norce, UiB, NHH og Høgskolen på Vestlandet, fremhever Eikeland. 

Også internasjonale tungvektere som MIT og Imperial London er med, sammen med en rekke aktører fra privat og offentlig sektor. 

FNI har særlig kompetanse på energisystemet og kraftmarkedet i Europa og Norge, og på europeisk klima- og energipolitikk.

– For oss vil HyValye gi en unik mulighet til å forske på hva slags rolle hydrogen vil få i Europa i framtida, sier Per Ove Eikeland.