I strid med Stortingets intensjon: Miljøreform vasker oppdrettsnæringen grønn

Reformen Stortinget vedtok for fem år siden, skulle sikre «miljømessig bærekraft». Isteden gir den oppdrettsnæringen et verdifullt, grønt alibi.

Næring foran miljø

– Trafikklyssystemet omtales som en miljøreform. Men ingenting tyder på at den har løst problemet med lakselus eller andre store miljøproblemer knyttet til oppdrettsnæringen, sier professor Ole Kristian Fauchald på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

En studie han nylig har gjennomført ved Fridtjof Nansens Institutt, viser at de viktigste beslutningene som er tatt under trafikklyssystemet har satt næringshensyn foran miljøhensyn.

– Deler av beslutningene er faktisk også i strid med det regelverket Nærings- og fiskeridepartementet selv har vedtatt, påpeker jussprofessoren.

Les hele saken på Apollons nettsider.