- Norge er i en skvis mellom USA og Russland. Biden er ekstra opptatt av å være hard i klypa overfor Russland, sier Østhagen. 

- Når USA først ser mot nordområdene får vi for mer enn vi har bedt om, sier han. - Selv om de skal hjelpe oss i møte med Russland, har jo USA sine egne interesser.

- Dette er det viktigste å diskutere for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, fastslår Østhagen. 

Se hele innslaget i NRKs nettspiller