Bevaring av økosystemene fullt og helt, eller stykkevis og delt? ('Preservation of ecosystems: Wholly or in pieces?')

Forskning.no, 03.10.2020. In Norwegian

Verdens ledere erkjenner at vi står overfor en global naturkrise. Dokumentasjonen av tap og forringelse av naturmangfold verden over og her hjemme, er overveldende. Eksperter etterlyser flere verneområder. Men det er ikke nok. Flere virkemidler og en endret forvaltning er nødvendige for å stoppe tapet av natur.

Links

FNI AUTHORS

  • Senior Researcher
    +45 27245917

    Email

    cprip@fni.no
    Show Email

RELATED FNI PROJECT(S)

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni