En helhetlig blå økonomi er viktig, ikke minst for Alaska og Nord Norge ('A blue economy is important, not least for Alaska and Northern Norway')

Nordlys, 20.3.2019. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED FNI PROJECT(S)