En helhetlig blå økonomi er viktig, ikke minst for Alaska og Nord-Norge ('Alaska’s and North Norway’ need a holistic blue economy')

Fremover, 25.3.2019. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED FNI PROJECT(S)