Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet ('The Energy Crisis in Europe and the Norwegian Electricity Market')

NTNU Report 1/2023, 36 p. In Norwegian

Denne rapporten diskuterer energiforbruk og produksjon i Norge, basert på en serie workshoper organisert våren og sommeren 2022 av FME-sentrene NTRANS, CINELDI, ZEN, HighEFF, Include og HydroCEN, sammen med NTVA og DNVA. Bakgrunnen for workshopene er en lengre periode med svært høye energipriser i Europa, som har forplantet seg til høye strømpriser i Norge. Rapporten konkluderer at Norge har gode forutsetninger for kraftproduksjon, og at økt produksjon i samspill med europeisk krafthandel er gunstig og nødvendig for å sikre forsyningssikkerhet og konkurransefortrinn over tid. Rapporten understreker behovet for å planlegge fremtidens energisystem i dag og gir anbefalinger for markedsdesign og fordeling, energieffektivisering, energibruk, vindkraft på land, havvind, solkraft og vannkraft.

Links

FNI AUTHORS

  • Research Professor
    +47 92016644

    Email

    thinderberg@fni.no
    Show Email

RELATED FNI PROJECT(S)

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni