EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge (EU's new climate regulations and their significance for Norway)

Cicero.no, 10 December 2021. In Norwegian

Pressebrief: Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). En fersk rapport fra CICERO, FNI, NIBIO og TØI går gjennom sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for Norge. 

Links

FNI AUTHORS

RELATED FNI PROJECT(S)

RELATED RESEARCH AREA(S)