Ingen miljøeffekt av strengere lusekrav i lakseoppdrett (No environmental impact of stricter lice requirements in salmon farming)

Dagens Næringsliv, 22.10.2020. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS