Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge ('Ready for 55? EU's new climate regulations and implications for Norway')

CICERO Report 07/2021, 36 p.  In Norwegian.

Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for Norge. Forslagene for kvotesystemet og innsatsfordelingsforordningen utgjør ikke radikale endringer for Norge og har relativt bred støtte. Derimot er forslaget for arealbrukssektoren mer kontroversielt. Det vil være svært krevende for Norge å nå målene for innsatsfordelingsforordningen og arealbrukssektoren. Norge bør likevel være varsom med å legge opp til mye bruk av fleksible mekanismer. Det blir viktig å følge med på det store bildet, som samspillseffekter med andre deler av EGD, hestehandler mellom land, Brexit og internasjonal politikk. EGD og det omkringliggende politiske landskapet er komplekst og utfordrer eksisterende måter å jobbe på. Vi håper denne rapporten gir et tidlig kunnskapsbidrag til debatten om- og arbeidet med EGD.

Links

FNI AUTHORS

 • Research Professor
  +47 41277416

  Email

  jwettestad@fni.no
  Show Email
 • Deputy Director / Research Director Climate and Energy
  +47 97540217

  Email

  lhgulbrandsen@fni.no
  Show Email

RELATED FNI PROJECT(S)

logo_footer_fni