Klima, vindkraft og miljø: Hvordan balansere motstridende hensyn i lovverket? ('Climate, wind power and the environment: How do we balance conflicting considerations in the legislation?')

In Hans Christian Bugge (ed), Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Oslo, Universitetsforlaget, 2021.

Documents

FNI AUTHORS

  • Research Professor
    +47 47477405

    Email

    okfauchald@fni.no
    Show Email

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni