Klima, vindkraft og miljø: Hvordan balansere motstridende hensyn i lovverket? ('Climate, wind power and the environment: How do we balance conflicting considerations in the legislation?')

In Hans Christian Bugge (ed), Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Oslo, Universitetsforlaget, 2021.

Documents

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni