Klimapolitikken kan være en modell for å løse naturkrisen (Climate policy can serve as a model for solving the nature crisis)

Aftenposten, 5 October 2021. In Norwegian. 

Links

FNI AUTHORS