Kystvaktens hevdelse av norsk suverenitet rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner ('The Coast Guard's Enforcement of Norwegian Sovereignty around Svalbard: Russian Perceptions and Reactions')

Internasjonal Politikk, Vol 78, No 2, 2020, pp. 167-192. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS