Norge kan ikke uten videre telle skog som EU for å nå klimamålene (Norway cannot measure forest carbon the way EU does)

Aftenposten, June 2, 2022. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED FNI PROJECT(S)